Roma középiskolások felkészítése az őket érő előítéletesség kezelésére 2022

2022

2019-ben a Tom Lantos Intézet szakértők együttműködésével kidolgozott egy roma fiataloknak szóló tréninget, amely felkészíti őket a velük szemben megnyilvánuló előítéletesség hatékony kezelésére. A módszer szituációs gyakorlatokon keresztül a fiatalok saját tapasztalataira építve dolgoz fel előítéletes helyzeteket drámapedagógiai eszközök segítségével.

Az elmúlt években az ország különböző részein, eltérő élethelyzetben lévő roma fiatalok körében tartottunk próbafoglakozásokat, több mint 70 roma diák részvételével. 2021-ben a képzést Szlovákiában is teszteltük magyar ajkú roma fiatalok körében.

A módszertan szélesebb körben való megismertetése és elsajátítása érdekében 2022-ben egy „Képzők Képzése” program került kidolgozásra, melyet októberben egy próbafoglalkozás keretében teszteltünk. A Képzők Képzése” program célja, hogy a részvevő roma fiatalok és roma fiatalokkal foglalkozó szakemberek, közösségszervezők, pedagógusok megismerjék és elsajátítsák a módszertant, majd önkéntesként foglalkozásokat tartsanak roma fiatalok részére.

Vissza