Roma fiatalok felkészítése a velük szemben megnyilvánuló előítéletesség kezelésére – Képzés és képzők hospitálása 2023

2023

2019-ben egy szakértői csoport a Tom Lantos Intézet felkérésére egy olyan módszertant dolgozott ki, amely felkészíti a roma fiatalokat a velük szemben megnyilvánuló előítéletes helyzetek kezelésére a felismeréstől a hatékony válaszadásig. A módszer szituációs gyakorlatokon keresztül a fiatalok saját tapasztalataira építve dolgoz fel előítéletes helyzeteket drámapedagógiai eszközök segítségével.

Az elmúlt években az ország különböző részein, eltérő élethelyzetben lévő roma fiatalok körében tartottunk képzéseket, közel 100 roma fiatal részvételével. A módszertan szélesebb körben való megismertetése és elsajátítása érdekében 2022-ben egy „Képzők Képzése” program is kidolgozásra került, melyet egy próbafoglakozás keretében bemutattunk.

2023-ban egy olyan programmal egészítjük ki az eddigi képzéseket, amelyben a roma fiatalok számára készült képzés és a „Képzők Képzése” program céljait ötvözzünk. A tervezett képzési program egyrészt a résztvevő roma fiataloknak nyújt segítséget a velük szemben megnyilvánuló előítéletesség hatékony kezelésében, másrészt lehetőséget nyújt a Képzők Képzése próbafoglalkozás résztvevőinek a hospitálásra, illetve, hogy kipróbálhassák magukat képzőként a képzést kidolgozó szakértők és trénerek támogatásával.

Vissza