Tom Lantos

„Ám Tom mindig hitt abban, hogy pártpolitikai hovatartozásunktól függetlenül, alapvetően mindnyájan egy oldalon állunk. A szabadság oldalán. A demokrácia oldalán. Illetve abban is hitt, hogy a viták által, melyek során olykor ezt kétségbe vonják, továbbra is az alapító nagyjaink által kitűzött célért, egy tökéletesebb egység létrehozásáért dolgozunk.” Hillary Clinton, volt amerikai külügyminiszter beszéde a Tom Lantos Intézet ünnepélyes megnyitóján.Tom Lantosra mindig az emberi jogok úttörőjeként fogunk emlékezni. Életét annak szentelte, hogy támogassa az emberi jogok ügyét, az emberi jogok fontosságára és tiszteletére hívta fel figyelmünket. Munkája tovább él azon személyek és nemzetek által, akikre élete során hatást gyakorolt.

Tom Lantos Magyarországon, Budapesten született, ahol tizenéves korában a megszálló német náci hadsereg kényszermunkatáborba vezényelte. A munkatáborból megszökött, majd egy nagynénjénél lelt menedékre, aki a svéd diplomata, Raoul Wallenberg által működtetett egyik védett házban élt. Raoul Wallenberg hivatali pozíciójának és vízumkiadási jogosultságának segítségével több ezer magyar zsidót mentett meg. Tom Lantos azonnal csatlakozott a nácik elleni ellenálláshoz. 1945-ben, miután az oroszok felszabadították Budapestet, Tom Lantos nem találta sem édesanyját, sem más családtagjait, így arra a következtetésre jutott, hogy mindannyian a holokauszt áldozatai lettek.

1947-ben Tom Lantos a Hillel Alapítvány ösztöndíjasaként az Egyesült Államokba utazott, hogy ott tanulmányokat folytasson. Alapdiplomáját 1949-ben, gazdaságtudományi mesterdiplomáját pedig 1950-ben szerezte, mindkettőt a University of Washington egyetem Seattle-i kampuszán. A University of California egyetem Berkeley-i kampuszán gazdaságtudományi PhD fokozatot szerzett. Köztisztviselői pályafutását televíziós külpolitikai kommentátorként kezdte, valamint több amerikai szenátor főtanácsadójaként is működött. 1980-ban beválasztották az Egyesült Államok Képviselőházába Kalifornia állam 12. számú körzetéből, így ő lett máig az egyetlen olyan kongresszusi tag, aki túlélte a holokausztot. 1983-ban társalapítóként létrehozta a Kongresszus Emberi Jogi Választmányát az akkori szintén kongresszusi taggal, az Illinois állambeli John Edward Porterrel karöltve. Miután 27 évig szolgált az Egyesült Államok Képviselőházának Külügyi Bizottságában, Tom Lantost a 110. Kongresszus alkalmával a Bizottság elnökévé nevezték ki.

Halála után az Egyesült Államok Kongresszusa állandó jelleggel létrehozta a Tom Lantos Emberi Jogi Bizottságot.

Az Egyesült Államok Kongresszusában töltött ideje alatt az emberi jogok megsértésének számos különböző esetét tárta a nyilvánosság elé. Felhívta a figyelmet a nők elleni erőszakra, a dárfúri és kongói öldöklésekre, különböző vallási kisebbségek üldöztetésére, valamint a növekvő HIV/AIDS járványra. Határozottan kiállt a tibetiek, kurdok, burmaiak és az összes földrész őslakosainak üldözése ellen.

Referenciák: Lantos Alapítvány az Emberi Jogokért és az Igazságért; Tom Lantos Emberi Jogi Bizottság, az Amerikai Képviselőház Külügyi Bizottsága