Küldetésünk

A Tom Lantos Intézet (TLI) egy független emberi és kisebbségi jogi szervezet, amelynek tevékenysége elsődlegesen zsidó és roma közösségek, határon túli magyarok, illetve más etnikai, nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségek ügyeire fókuszál. A budapesti székhelyű szervezet többpárti kuratóriummal, nemzetközi végrehajtó bizottsággal és tanácsadó testülettel rendelkezik.

A TLI nemzetközi jellegét témái, forrásai, munkatársai és partnerei biztosítják. A szervezet kutatási és oktatási platformként működik. Célja, hogy hidat képezzen a kutatás és a politika, valamint a normák és a gyakorlat közé.

A TLI az emberi jogok és az identitáspolitika találkozásánál helyezkedik el. Amellett, hogy elismeri a jogi megközelítés és a jogorvoslat fontosságát, multidiszciplinárisan vizsgálja a létező nemzeti és nemzetközi normák problémamegoldó képességét. A TLI elsődleges stratégiai célja az emberi és kisebbségi jogok széleskörű szocializációja kutatás, oktatás, nyilvános viták, publikációk és megemlékezések segítségével.

A Tom Lantos Intézet emberi jogokkal és identitással kapcsolatos ügyekkel foglalkozik, és emellett három kiemelt kérdéskörre koncentrál. Ezek a zsidó élet és antiszemitizmus elleni küzdelem, a romák állampolgári és emberi jogai, valamint a magyar kisebbségek.  A TLI tevékenységébe tartozó témák között vannak program-specifikusak, valamint olyanok, amelyek programterületeken átívelőek. Ahol lehetséges, ott a TLI igyekszik kapcsolódási pontokat találni a programok között.

A négy program célkitűzései a következők:

Emberi jogok és identitás 

  • Az emberi és kisebbségi jogi oktatás elősegítése;
  • Hozzájárulás a nemzetközi kisebbségvédelem újragondolásához és fejlődéséhez.

Zsidó élet és antiszemitizmus elleni küzdelem

  • Fellépés az antiszemitizmus ellen;
  • A zsidó közösségek identitásának és társadalmi részvételének támogatása.

A romák emberi és állampolgári jogai 

  • Fellépés a cigányellenesség, a politikai, társadalmi és gazdasági kirekesztés, valamint a diszkrimináció ellen;
  • A roma közösségek társadalmi, gazdasági és kulturális életben, valamint a közügyekben való tényleges részvételének elősegítése és támogatása.

Magyar kisebbségek

  • A nyelvi és egyéb identitás jogok védelmének elősegítése;
  • Fellépés a hátrányos megkülönböztetés ellen, valamint a kulturális, társadalmi, gazdasági és közéletben való hatékony részvétel elősegítése.