Nemzetközi Kisebbségi Jogi Esetjog Adatbázis: Előkutatás és Programfejlesztés

2023

A Tom Lantos Intézet új projektje keretében egy nemzetközi kisebbségi jogi esetjog adatbázis létrehozását tervezi. Az adatbázis célja, hogy a nemzetközi és regionális bíróságok és kvázi-bírósági testületek releváns joggyakorlatát összegyűjtse, elemezze, a kisebbségvédelem kulcsfontosságú témái alapján rendszerezze, és könnyen érthető nyelvezetben hozzáférhetővé tegye elsősorban a kisebbségek számára érdekérvényesítésük előmozdítása érdekében. Az adatbázis kereshető, felhasználóbarát forrásként szolgál majd szakértők, államok, nemzeti emberi jogi intézmények, állami szervek, kutatók, jogászok, civil társadalmi szervezetek, jogvédők és más, a kisebbségek emberi jogaiért küzdő érdekelt felek számára.

2023-ban a projekt előkészítésére és fejlesztésére kerül sor a Birminghami Egyetem Jogi Tanszékének Foglalkoztathatósági, Jogi Szakoktatási és Kutatási Központjával (CEPLER) együttműködésben. Első lépésként az adatbázis tervezési és fejlesztési folyamatába illeszkedő előkutatásra kerül sor, melynek során a meglevő releváns adatbázisokat feltérképezzük és kritikusan elemezzük a projekt céljainak tükrében. Az előkutatás eredményeinek ismeretében az adatbázis formáját és különböző felhasználási módozatait meghatározzuk, és ennek alapján az adatbázis alapstruktúráját kidolgozzuk.

Vissza