Az ENSZ Egyezményt Megfigyelő Testületek (Treaty Bodies) Monitorozása

2023

2023-ban a TLI a Kisebbségek emberi jogai programjának keretében egy új projekt megvalósítását kezdi meg. Célja az ENSZ emberi jogi egyezmények megfigyelő testületeinek (treaty bodies) munkájának vizsgálata annak tekintetében, hogyan kezelik a kisebbségi kérdéseket.

A projekt az ENSZ 9 megfigyelő testületének munkáját monitorozzuk: A Faji Megkülönböztetés Kiküszöbölésével Foglalkozó Bizottság (CERD), a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottsága (CESCR), az Emberi Jogi Bizottság (HRCommittee), a Nőkkel Szembeni Megkülönböztetés Felszámolásával Foglalkozó Bizottság (CEDAW), a Kínzás Elleni Bizottság (CAT), a Gyermek Jogaival Foglalkozó Bizottság (CRC), a Migráns Dolgozókkal Foglalkozó Bizottság (CMW), a Fogyatékossággal Élő Személyek Jogainak Bizottsága (CRPD) és az Erőszakos Eltűnésekkel Kapcsolatos Bizottság (CED). A vizsgálat a következő dokumentumokra terjed ki: kérdések listája (Lists of Issues), zárómegjegyzések (Concluding Observations), általános megjegyzések/ajánlások (General Comments/Recommendations) és az egyéni panaszokkal (Individual Communications) kapcsolatos határozatok.

A releváns dokumentumok összegyűjtését követően először azt vizsgáljuk, hogy melyek érintenek kisebbségi kérdéseket. A kisebbségi kérdéssel foglalkozó dokumentumokat feltöltjük a Minority Forum Info holnapra, elérhetővé és kereshetővé téve őket az adatbázisban. Az összegyűjtött dokumentumokat kvantitatív és kvalitatív módszerrel is kielemezzük, hogy áttekintést kapjunk a kisebbségi kérdések az ENSZ megfigyelő testületei általi kezeléséről. A vizsgálat eredményeit éves jelentések formájában foglaljuk össze és tesszük közzé a Minority Forum Info weboldalon.

Vissza