Nyári workshop: Társadalmi identitás, kollektív emlékezet és megbékélés a mai magyar társadalomban

2017-03-16

Felhívás a Tom Lantos Intézet nyári workshopján való részvételre

TÁRSADALMI IDENTITÁS, KOLLEKTÍV EMLÉKEZET ÉS MEGBÉKÉLÉS A MAI MAGYAR TÁRSADALOMBAN

2017. június 4 - 9.

Meghosszabbított jelentkezési határidő: 2017. április 27.

 

A Tom Lantos Intézet 2017. június 4-9. között nyári workshopot szervez, amelynek témája a társadalmi identitás, a kollektív emlékezet és a csoportok közötti megbékélés.

Minden közösség kollektív emlékei által formálódik, amely alól a magyar társadalom sem kivétel. A magyar népesség különféle csoportjai különböző traumákat hordoznak magukban az elmúlt évszázad eseményei következtében. Ezek közül kétségkívül kiemelkedik Trianon, a két világháború, a holokauszt és a roma genocídium, valamint a sztálinizmus és az 1956-os megtorlás. Ezen történelmi események kibeszéletlenségük és feldolgozatlanságuk okán sokszor feszültségekkel teli csoportközi viszonyokat eredményeznek a mai magyar társadalomban, és a közös kollektív emlékezet kialakításának útjába állnak.

A tartósan békés csoportközi viszonyok kialakítása kapcsán a megbékélés szociálpszichológiában alkalmazott tudományos koncepciója világszerte egyre népszerűbbé vált az utóbbi évtizedekben. A ruandai népirtástól kezdve a dél-szláv háborúig valamint a jelenleg is zajló izraeli-palesztin konfliktusban, a világ számos pontján alkalmazzák a megbékélés gyakorlati módszereit. A koncepció egyik lényegi felismerése, hogy a múltban történt konfliktusok akár évtizedekkel a konfliktust követően is képesek mérgezni a csoportok közti kapcsolatokat. A megbékélés folyamata során kiemelkedően fontos a másik csoport történelmi vagy jelenkori traumájának elismerése valamint a bizalom kiépítése a csoportok között.

Az ötnapos workshop a társadalmi identitást, a kollektív emlékezetet és a megbékélést helyezi a fókuszba a témával foglalkozó szakemberek, történészek, társadalomtudósok, média szakemberek és civil aktivisták bevonásával. A workshop során a résztvevők megismerkednek e fogalmak elméleti és gyakorlati hátterével, és megvizsgálják mindezek hogyan alkalmazhatóak a magyar társadalom különböző csoportjai esetében.

A 20 fő részvételével zajló nyári workshopon előadások, kis- és nagycsoportos interaktív foglalkozások fogják váltani egymást a következő felépítést követve. A workshop a társadalmi identitás elméleti bemutatásával kezdődik, majd annak a mai magyar társadalomban lehetséges alkalmazását járja körül a résztvevők segítségével. A különböző társadalmi identitások azonosítása a magyar társadalom esetében feltétele a megbékélés koncepcionális és gyakorlati megismerésének, amely a workshop legfőbb tematikai egysége. A workshop során ezután a megbékélés folyamata és feltételei kerülnek bemutatásra szociálpszichológiai szempontból. Ezt követően arról lesz szó, hogy a magyar társadalom esetében mindezek hogyan értelmezhetőek és mily módon válhatnának megvalósíthatóvá. A szociálpszichológiai megközelítés szerint egymás történelmi traumáinak elismerése alapfeltétele a megbékélésnek. Ezért a workshopon kiemelt szerepet kapnak a XX. század azon történelmi traumái, amelyeket a különböző csoportok különféleképpen értelmeznek és ezáltal a mai csoportközi viszonyokat alapjaiban befolyásolják. A workshop során ezen történelmi eseményeket először történészekkel, majd a jelenkori közbeszédben és politikai diskurzusban való megjelenésüket társadalomtudósok segítségével tekintik át a résztvevők. Mivel a menekülés momentuma minden, a workshop során előkerülő történelmi traumában jelen volt és a jelenlegi Európát érintő menekültválság is minden résztvevőt érint valamilyen formában, ez a kérdés is részét képezni az ötnapos workshopnak. A workshop végén a megbékélés folyamatának esélyeit és a közös magyar identitás kialakításának lehetőséget fogják a résztvevők az öt nap alatt tanultak és átéltek alapján közösen áttekinteni. 

A nyári workshop célja:

  • A társadalmi identitás koncepciójának alkalmazása a magyar társadalom különböző csoportjai esetében
  • A csoportközi megbékélés elméleti koncepciójának, lehetséges analitikus kereteinek áttekintése
  • Azoknak a kollektív/ szimbolikus és egyéni szinten megjelenő feszültségeknek a csökkentése, amelyek a különböző traumákkal kapcsolatosak a magyar társadalomban
  • A különféle csoportok történelmi traumái iránti empátia elősegítése és a kölcsönös bizalom kialakítása
  • Egy közös társadalmi identitás kialakításának elősegítése a résztvevők segítségével

Kinek a jelentkezését várjuk?

  • Akik közösségi és/vagy szakmai életükben a roma, zsidó, valamint határontúli magyar közösségekben aktívak, továbbá olyanokét, akik a többségi magyar társadalomhoz tartoznak és fontosnak tartják a magyar társadalomban a közös társadalmi identitás és kollektív emlékezet kialakítását
  • Olyan szakembereket, akik informális vagy formális oktatással foglalkoznak, aktívak a civil társadalomban és elkötelezettek közösségük iránt
  • Akik a nyári workshopon tanultakat közösségi aktivitásuk és/vagy munkájuk során hasznosítani tudják majd

A workshop egy része angol nyelven fog zajlani, ezért a részvételhez angol nyelvtudás szükséges.

A Tom Lantos Intézet 20 jelentkezőt választ ki résztvevőnek különböző etnokulturális csoportokból: roma, zsidó, határontúli magyar, illetve többségi magyar résztvevők jelentkezését is várjuk. A különböző csoportokhoz tartozó jelentkezők egyenlő arányban kerülnek majd kiválasztásra a nyári workshopon való részvételre.

A jelentkezéshez magyar és angol nyelvű önéletrajz, valamint egy 150-200 szavas angol nyelvű motivációs levél szükséges, amelyben a jelentkező kifejti, hogy miért szeretne részt venni a workshopon, személyes vagy szakmai élete során hol tudná hasznosítani a workshopon tanultakat, illetve, hogy vállalja a workshop teljes idejére való részvételt, ami elengedhetetlen a program sikere szempontjából. A jelentkezéseket az applications@tomlantosinstitute.hu e-mail címre várjuk. 

A meghosszabbított jelentkezési határidő április 27.

A nyári workshopon való részvétel ingyenes, a résztvevők számára szállás és étkezés biztosított a workshop ideje alatt. Az utazási költségeket a résztvevőknek saját maguknak kell biztosítaniuk.  

Helyszín

A workshop helyszíne a Leányfalun található Székely Villa Tréningház lesz, amely egyúttal a résztvevők szállását és étkezését is biztosítani fogja.